آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی فناوری های نوین مالی

نوبت اول
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
انجمن صنفی کارفرمایی فناوری های نوین مالی
شماره ثبت انجمن: ۵۲۴۴۵ و شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۴۵۳۸۸۶

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم انجمن فناوری های نوین مالی یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با دستور جلسه ذیل، چهارشنبه ۳۰ آذر ماه 1401 ساعت ۸ صبح به آدرس تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵، اتاق بازرگانی ایران شرکت فرمایید.

دستور جلسه:
1- بررسی و رسیدگی به گزارش عملکرد هیئت مدیره و و بازرسان امور مالی
2- بررسی گزارش مالی خزانه دار و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب عملکرد گذشته و بودجه آتی.
3-انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان.
4- تغییر و تصویب حق عضویت، ورودیه
5- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عادی می‌باشد

ضمنا جهت اطلاعات بیشتر به سایت fintecha.ir مراجعه و شماره تلفن: ۰۲۱۷۱۰۵۷۹۳۷ پاسخگوی شما می‌باشد.

با احترام
محمد مهدی شریعتمدار – رئیس هیئت مدیره انجمن
مصطفی نقی پور فر – دبیر انجمن

لینک دانلود آگهی روزنامه

لطفا فرم زیر را جهت حضور تکمیل فرمایید