لیست رسمی متقاضیان شرکت در انتخابات هیات مدیره انجمن فین تک ۱۴۰۱

اسامی متقاضیان شرکت در انتخابات

لیست رسمی متقاضیان شرکت در انتخابات هیات مدیره انجمن فین تک ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد. لازم به ذکر است کاندیداهای اصلی روز چهارشنبه 14 دی ماه 1401 در مجمع عمومی مشخص خواهند شد:   ردیف نام شرکت ثبتی مدیرعامل نماینده حضور نام تجاری یا برند فعالیت 1 سنا ایمن مبادله (منطقه آزاد انزلی) […]