اطلاعیه شماره 4 مجمع عمومی- اطلاعات مربوط به محل برگزاری

اطلاعیه شماره 4 مجمع عمومی سالیانه انجمن فین‌تک در خصوص اطلاعات مربوط به محل برگزاری می باشد. تاریخ: چهارشنبه چهاردهم دی‌ماه ۱۴۰۱ محل برگزاری: اتاق بازرگانی ایران ساعت 8 صبح آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی(فرصت)، پلاک ۱۷۵  لوکیشن: https://goo.gl/maps/w2oeFyB7XZR1ixTB7 نکات: سالن برگزاری در طبقه 6 ساختمان جدید می باشد. محل فاقد پارکینگ و […]